O projektu Konspirace.cz

Smyslem Konspirace.cz je zveřejňovat fakta a názory, které stojí za zamyšlení, nad jakými má smysl diskutovat.

Konspirace.cz nechce a ani nemůže garantovat prokazatelnost a už vůbec ne pravdivost zveřejňovaných textů.  Což ostatně nemůže žádné médiium.  Často na jednu věc mají 3 lidé 3 různé názory, každá myšlenka si najde svého oponenta a každý fakt je zpochybnitelný.

Zveřejněním různých i bláznivých názorů a diskuzí nad nimi se tříbí názory a je možné se alespoň trochu přiblížit pravdě.

Konspirace.cz chce být alternativou k mainstreamovým informačním prostředkům.

Pamatujte,  že konečný úsudek je vždy jen na čtenáři.

About the Author