Lovec ekonomik John Perkins

Lovec ekonomikLovec ekonomik John Perkins (* 28. 01.1945) je americký ekonom, aktivista a spisovatel literatury faktu.

V letech 1968 -1970 pracoval jako dobrovolník v mírových sborech v Ekvádoru.

John Perkins, jako bývalý hlavní ekonomický strategicko-konzultantské firmy Chas. T. Main získal speciální průpravu na pozici ekonomického vyjednavače („Hit Mana“) v otázkách makroekonomiky rozvojových zemí u americké vládní agentury NSA a vykonával ji po dobu 10 let.

Zpovědi lovce ekonomik / Confessions of an Economic Hit Man

Jeho nejznámější kniha se jmenuje Confessions of an Economic Hit Man (volný překlad: Zpovědi lovce ekonomik) byla vydána v roce 2004 a zabývá se z pohledu experta na ekonomiku, vládou pověřeného (avšak soukromého) vyjednavače praktikami při vyjednávání se zeměmi třetího světa v obchodní a strategické spolupráci s vládou USA a největšími americkými korporacemi. Typické jednání se podle Perkinse v první fázi zabíralo možnostmi investic amerického kapitálu do dané země, zvyšovat její státní dluh vysokoúrokovými půjčkami na jeho splácení až na úroveň, kdy je pro stát velmi těžké jej vůbec umořit a stále víc se dostává do vlivu svých věřitelů (např. hlasování v OSN, legislativě příznivé pro zahraniční podnikatelské subjekty, apod).

Perkins dodává, že pokud jednání lovců ekonomik selže, mohou snahy americké vlády pokračovat druhou popř. třetí fází. Druhou fází, kterou Perkins nazývá šakali, je atentát na hlavu daného státu a následné dosazení loutkového prezidenta nebo panovníka. Pokud se i tato fáze setká s neúspěchem, následuje jako konečné řešení intervence ze strany americké armády.

O své práci lovce ekonomik mluvil Perkins i jako respondent v dokumentu Zeitgeist: Addendum, především z období 70. a 80. let. Za poslední zásah dle scénáře, který popisuje v knize Zpovědi lovce ekonomik, označil pokus o svrhnutí Hugo Cháveze v roce 2002.

Knihu Confessions of an Economic Hit Man odmítlo publikovat 30 nakladatelství, ale nakonec se ihned stala jednou z nejprodávanější knih na amazon.com, a následně bestsellerem v žebříčku New York Times, kde strávila téměř rok a čtvrt.

Profesor Harvardské univerzity, John E. Mack, ve svém zhodnocení o knize napsal: „[Je to] jeden z nejdůležitějších příběhů naší doby… práce s velkým proniknutím k podstatě věci, morální odvahy a transformační hloubky… ukazující odvrácenou stranu nemilosrdnosti, s kterou Spojené sáty používají ekonomickou manipulaci a politický nátlak k rozšíření moci a ovládnutí jiných národů“.

Tajné dějiny amerického impéria

V jeho další knize vydané v roce 2007, The Secret History of the American Empire (Tajné dějiny amerického impéria) vyostřuje obvinění proti nadnárodním korporacím a jejich vlivu na ekonomiky a životní prostředí chudých zemí, ale současně navrhuje způsoby, jak přimět tyto korporace k lepšímu chování.

Další knihy Johna Perkinse

Hoodwinked (2009), A Game as Old as Empire: the Secret World of Economic Hit Men and the Web of Global Corruption (2007). napsal několik knih zabývajících se domorodými kulturami a šamanizmem např. The Spirit of the Shuar.

Video s Johnem Perkinsem

„Mým hlavním úkolem bylo uzavírat kontrakty. To znamenalo zadlužit co nejvíce zemí. Dát jim tolik úvěrů, že neměly šanci je splatit. Jedna z podmínek půjčky, řekněme jedné miliardy, zemi jako Indonésii, nebo Ekvádoru bylo, že musí devadesát procent půjčky investovat do zakázek s americkými společnostmi jako Halliburton, nebo Bechtel. Stavby těchto firem jsou zpravidla prospěšné jen hrstce nejbohatších v dané zemi. Ekvádor má dnes dluh větší než padesát procent národního rozpočtu. To je pro ně samozřejmě nesplatitelné. Máme je tedy v šachu. Když teď chceme víc ropy, zajedeme do Ekvádoru a řekneme: „Podívejte, nemáte šanci nám splatit dluh, takže dejte našim ropným společnostem váš Amazonský deštný prales, kde je spousta ropy.“A dnes tam jezdíme a ničíme Amazonský prales.“

„Na tomto principu zotročování si zemí prostřednictvím úvěrů jsme postavili americké impérium. Zmíněná metoda měla opravdu nebývalý úspěch. „

About admin