Věci veřejné vedl tajný spolek

Foto: archiv VV

Političky věcí veřejných na fotce pro předvolební kalendář (Foto: archiv VV)

MF Dnes má podle článku Sežeňte peníze z veřejných zakázek a dostanete odměnu, sliboval Bárta v držení dokument z ledna roku 2009 z kterého vyplývají následující zkutečnosti.

  • Ten kdo získá pro Věci veřejné peníze z veřejné zakázky nebo od sponzora má nárok na provizi 20 procent.
  • Věci veřejné jsou povinny Vítu Bártovi vrátit peníze, které do strany investoval.
  • Veřejná zakázka, o které bude rozhodovat člen Věcí veřejných nesmí být oproti tržní ceně nadhodnocena více než o o 10 procent nad tržní cenu.
  • O důležitých věcech ve straně, což zahrnuje i veřejné zakázky rozhoduje tajný spolek vyvolených členů nazvaný Koncepční rada Věcí veřejných. Rada je nadřazena oficiálnímu a řádně zvolenému vedení strany.
  • Koncepční rada vznikla v roce 2009 a scházel se v Bártově bytě. „O existenci Koncepční rady se musí zachovat absolutní mlčenlivost,“ napsal Bárta.

  • Členy Koncepční rady se v roce 2009 stali Jaroslav Škárka, Jana , Josef Dobeš, Kateřina Klasnová, Karolína Peake, Pařízková a Markéta Vojtíšková. Postupem doby se mohl tajný spolek rozšiřovat či obměňovat.
  • Hlavní slovo v Koncepční radě měl předseda Koncepční rady Bárta, který navrhoval členy, svolávat a řídit radu a vynucoval si chování členů v souladu s kodexem Věcí veřejných.
  • Každý člen spolku byl zodpovědný za určitou oblast. Bárta pro ně používal výraz „guru“. On sám byl superguru. Tak třeba Škárka byl pokladník strany a bezpečnostní guru. Programový guru byla zpočátku Kateřina Klasnová. „Guru“ Josef Dobeš byl „správcem aktivit na Praze.

Existenci dokumentu MF Dnes potvrdila Markéta Vojtíšková a Jaroslav Škárka.

About admin